zaśnieżony dach

W związku z występującymi opadami śniegu przypominamy o zaleceniach Głównego Inspektora Budowlanego dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w okresie zimowym. Należą do nich: odśnieżanie dachów, usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z budynków oraz sprzątanie błota, śniegu i lodu z chodników przy posesjach.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa szczególną uwagę zwraca na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.

Źródło: RCB

Na podstawie art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)