Logo

Minionego lata, w odpowiedzi na ogłoszony konkurs, z powodzeniem aplikowaliśmy o środki dofinansowujące demontaż i utylizację azbestu.

W związku z powyższym Gmina Barlinek informuje, że w 2020 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barlinek”, pochodzącą w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie” 

Dzięki dofinansowaniu, do końca października bieżącego roku, zutylizowano 33,71 ton eternitu, na zebranie którego czekało wielu mieszkańców, szczególnie terenów wiejskich gminy. Odbiór, demontaż i zagospodarowanie eternitu zawierającego azbest, następuje od mieszkańców bezpłatnie.                    

Z pomocy w pozbyciu się szkodliwego odpadu skorzystali wszyscy władający nieruchomościami, którzy zgłosili swój akces do programu, składając odpowiednią deklarację. Każdorazowo, tak jak i tym razem, o możliwości złożenia deklaracji o chęci usunięcia wyrobów zawierających azbest (eternitu) Urząd Miejski informował mieszkańców gminy poprzez ogłoszenia na portalach informacyjnych i stronach WWW, a także umieszczając ogłoszenie w gablocie przy urzędzie.

Warto czynić plany, co do wymiany eternitowych pokryć dachowych, by przy kolejnym uruchomieniu środków przez Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej być gotowym do przeprowadzenia inwestycji.

Działania realizują gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest.

UM